Najaarscompetitie LTV Berlicum.

Inschrijving KNLTB-competitie 2020

Je kunt je weer inschrijven voor de najaarscompetitie 2020, dat kan op twee verschillende manieren inschrijven: per team of individueel. Bij individuele inschrijving is er echter geen garantie dat je in een team geplaatst kunt worden (er meot wel plaatst zijn)
Je kunt je ook opgeven als reserve, zodat je bij teams in kunt vallen indien dit nodig zou zijn.

Een team verplicht zich (bij inschrijving én bij plaatsing) tot deelname en de teamleden verklaren hierbij bekend te zijn met de regels omtrent teaminschrijving. Mocht het team, om welke reden dan ook, niet volgens de regels deelnemen aan de competitie dan is dit team verplicht de boete van de KNLTB die daarvoor staat te voldoen.

De wedstrijden worden gespeeld vanaf de week van maandag 7 september 2020 en de competitie eindigt op zondag 25 oktober 2020. Dus 7 weken aangesloten, ook gedurende de herfstvakantie.

Regels voor teaminschrijving

 • Een competitieteam bestaat uit minimaal 6 personen. Wanneer een team zich met minder dan 6 personen opgeeft, bestaat de mogelijkheid dat aan dit team individuele inschrijvingen worden toegevoegd.

 • Iedereen die zich inschrijft verplicht zich, indien ingedeeld, ook daadwerkelijk competitie te spelen. Als het team om welke reden dan ook (incompleet spelen, niet komen opdagen, onreglementair verzetten van een wedstrijd, onreglementaire deelname van een invaller, te laat invoeren van de uitslagen...) een boete krijgt van de KNLTB, zijn de kosten van deze boete voor rekening van de teamleden. Mochten de regels niet geheel duidelijk zijn, neem dan contact op met de VCL (Verenigings Competitie Leider), Eric van Zoggel.

 • De captain is verantwoordelijk voor volledige invulling en tijdige inlevering van dit formulier. Niet volledige of tijdige invulling kan betekenen dat een team niet aan de competitie kan deelnemen.

 • Let op: Op alle competitiedagen is er een maximumaantal teams dat we mogen/kunnen inschrijven i.v.m. de baancapaciteit en baanbeschikbaarheid.

 • Inschrijven kan tot en met 22 juni 2020, middels bijgevoegd formulier.

  Aanvangstijden van de wedstrijden:

  Dinsdagmorgen: 9.30 uur
  Donderdagmorgen: 9.30 uur
  Vrijdagavond: 19.00 uur
  Zaterdag: tussen 9.00 - 16.00 uur (variabele begintijden) Zondag: tussen 9.00 - 16.00 uur (variabele begintijden)

  Eric van Zoggel, VCL

  [email protected]

  06-20053343

 

Uitslagen Najaarscompetitie 2019

Benieuwd naar de indelingen en uitslagen van de najaarscompetitie 2019?

Klik dan op de link hieronder:

https://mijnknltb.toernooi.nl/league/02DF7F50-680B-493A-8804-0045BA39675E/club/1501

Competitie_Inschrijfform_Najaar2020.pdf