Enquete padel

De Padelwerkgroep heeft in november een enquête gehouden onder de leden van LTV Berlicum. 406 Leden hebben deze enquête beantwoord (36% response), waarvan 50% zelfs binnen 24 uur! Onze dank voor dit grote aantal reacties is groot, want deze informatie en jullie tips helpt de werkgroep om de juiste voorbereidingen te treffen voor het integreren van padel binnen onze mooie vereniging!

Resultaten enquête

Hieronder vinden jullie de meest interessante uitkomsten uit deze enquête en een aantal van de besluiten / acties die we naar aanleiding hiervan hebben genomen:

●       Van de 406 leden die de enquête hebben beantwoord was 50% van de leeftijd 40 - 59 jaar, 32% van 60 jaar en ouder, ongeveer 18% tussen 18 en 39 jaar en 4 leden van onder de 18.

●       De grootste groep van deze 406 respondenten (42%) heeft aangegeven zeker te gaan padellen en een vergelijkbare groep (40%) geeft aan dat ze dit misschien willen gaan doen, dus in totaal hebben 333 leden via de enquête aangegeven mogelijk te gaan padellen. 18% van de respondenten geeft aan niet geïnteresseerd te zijn in padel.

●       Van de leeftijdsgroep 18-39 jaar wil 93% misschien gaan padellen, van de leeftijdsgroep 40-59 jaar gaat 88% misschien padellen en van de groep 60+ wil 66% mogelijk gaan padellen.

●       Van de “inactievere leden” (respondenten die nu niet trainen en ook minder dan 5x per jaar afhangen) heeft 71% aangegeven eventueel te willen gaan padellen.

●       De animo voor het volgen van padeltraining is groot! Ongeveer de helft van de mogelijke padellers is geïnteresseerd in padeltraining (159 respondenten). De grootste groep hiervan komt uit de leeftijdsgroep 40-59 jaar (66% = 105 leden), 20% uit de leeftijdsgroep 18-39 jaar (32 leden) en 13% uit de leeftijdsgroep 60% (21 leden).

●       Ongeveer 17%  van de mogelijke padellers zou (ook) graag KNLTB padelcompetitie willen spelen, dit zijn 57 respondenten.

●       114 Leden hebben aangegeven graag mee te doen met een eventuele interne LTV competitie padel (34% van de groep van mogelijk toekomstige padellers).

●       Er is zeer veel interesse in padel-clinics, om kennis te kunnen maken met het spelletje padel! 245 Leden van LTV hebben via deze enquête aangegeven graag een clinic te willen volgen (74% van de mogelijk toekomstige padellers).

●       Naast de 10 huidige leden van de werkgroep padel, hebben nog 15 leden hun emailadres achtergelaten, bereid om mee te helpen padel verder te integreren in de bestaande structuren en activiteiten binnen LTV.

●       Verder hebben 30 leden de moeite genomen om de werkgroep waardevolle tips te geven.

Verdere detail-informatie en uitkomsten van de enquête kun je onderaan dit artikel vinden.

Clinics

Vanwege de bijzonder grote interesse in het volgen van padel-clinics, hebben we als werkgroep het plan opgevat om meteen al vanaf de oplevering van de banen (begin/half maart) voor alle leden van LTV padel-clinics aan te bieden, zodat iedereen de kans krijgt om kennis te maken met deze snelgroeiende sport. Tijdens het openingsweekend van 19-20 maart zullen vooral ook externe geïnteresseerden de mogelijkheid krijgen om een clinic te volgen.

Competitie

Mede naar aanleiding van de uitkomsten van deze enquête heeft de TC, samen met het bestuur en de werkgroep, besloten om voorlopig de helft van de banen (2) beschikbaar te stellen voor de KNLTB padelcompetitie, om voldoende banen vrij te houden voor training en vrij spelen. Maar Liefst 6 teams hebben zich al ingeschreven voor de allereerste LTV padel-voorjaarscompetitie. Hierin spelen 37 leden mee, waarvan ook 9 nieuwe leden (speciaal lid geworden voor padel).

Training

Vanwege de grote animo voor padeltraining, heeft de werkgroep een grondige selectieprocedure doorlopen onder een aantal aanbieders van padeltraining uit de omgeving. De geselecteerde partij wordt op dit moment gecontracteerd, dus over het trainingsaanbod (en inschrijving) kunnen jullie zeer spoedig meer informatie verwachten, op zowel de website als in de nieuwsbrief.

Interne competitie en toernooien

Vanwege jullie interesse in een eventuele interne padelcompetitie en toernooien, hebben wij momenteel overleg met de bestaande toernooicommissies en vrijwilligers van interne competities, om eventueel ook padel mee te nemen in de organisatie van het bestaande evenement. Padel zal in ieder geval aangeboden worden in het Miriam Oremans toernooi en het 45+ toernooi, hierover volgt later in het jaar meer informatie.

Overig

Tenslotte overwegen we om, zoals ook omliggende verenigingen deze hebben opgezet, meerdere ‘WhatsApp’-groepen op te zetten, om – als nieuw of bestaand lid – gemakkelijker contact te maken met beginnende, gevorderde en zeer gevorderde padelspelers. Kortom, jullie antwoorden op de enquête bevat bijzonder waardevolle informatie om als werkgroep mee te nemen, om de integratie van padel binnen onze vereniging tot een succes te maken. Bedankt! 

Resultaten Enquete.pptx