Privacy- en Cookiestatement

Uw privacy 

LTV BERLICUM is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop LTV BERLICUM persoonsgegevens verwerkt van leden, deelnemers aan onze evenementen en bezoekers van onze website.
Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, deelnemers aan onze evenementen en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt LTV BERLICUM zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is LTV BERLICUM B.V., Groenstraat 14b, 5258 TH Berlicum. Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens vereist, zijn de verwerkingen van persoonsgegeven aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor LTV BERLICUM uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt LTV BERLICUM persoonsgegevens van u:
  • Wanneer u een LTV BERLICUM lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschapsaangelegenheden;
  • Binnen LTV Berlicum als bestuurder of vrijwilliger actief bent of bent geweest.
  • Op de een of andere manier onderscheiden bent door LTV Berlicum.
  • Opgenomen bent in registers van Nederlands, Brabants of clubkampioenen, deelname aan andere evenementen van of namens LTV Berlicum.
  • Vermeld wordt in het jaarverslag van LTV Berlicum wegens bijzondere verdiensten voor LTV Berlicum.
  • Contact met ons opneemt (via een website, email en/of (contact-)formulier).
  • Wanneer u deelneemt aan evenementen van LTV BERLICUM om u te berichten over het evenement en of te informeren over aanvang-/speeltijden;
  • Voor interne analyses voor procesverbetering, archiefdoeleinden, de ontwikkeling van (nieuwe) evenementen en diensten en markt/-ledenonderzoek;
  • Om leden/deelnemers van haar (nieuwe) evenementen en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij LTV BERLICUM rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van deelnames aan evenementen en/of diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze (mobiele) websites (inclusief toernooi.nl);
  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 

Bewaartermijn


De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. LTV Berlicum bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.
 

E-mail

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) evenementen en diensten door LTV BERLICUM indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar LTV BERLICUM, onder vermelding van WBP, [email protected]
 

Recht van verzet 

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) evenementen of diensten, dan kunt u een e-mail te sturen aan ons via [email protected] onder vermelding van WBP. 
 

Gebruik van persoonsgegevens door derden

LTV BERLICUM laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.
 

Social Media

LTV BERLICUM gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met leden, deelnemers aan onze evenementen en bezoekers van onze website over haar organisatie, evenementen en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. LTV BERLICUM volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter, Instagram en blogs. Hierbij spant LTV BERLICUM zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. LTV BERLICUM behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, LTV BERLICUM (persoons-)gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. LTV BERLICUM is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met LTV BERLICUM via [email protected]
 

Gebruik van cookies 

LTV BERLICUM maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. 

Websites van LTV BERLICUM en andere websites
Op de website van LTV BERLICUM treft u een aantal links aan naar andere websites. LTV BERLICUM kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
 

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
LTV BERLICUM, t.a.v. de secretaris, Groenstraat 14b, 5258 TH Berlicum. of e-mail: [email protected]
 

Meldpunt kwetsbaarheden​

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren. 
 

Wijzigingen 

LTV BERLICUM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien LTV BERLICUM een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop LTV BERLICUM uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s), in nieuwsbrieven of op sociale media.
 

Berlicum, 11 mei 2018