Geschiedenis

 
L.T.V. Berlicum werd opgericht op 6 maart 1964. In de regio Den Bosch was Berlicum een van de eerste dorpen waar tennisfaciliteiten werden gecreƫerd. Berlicum liep dus voorop dankzij de initiatieven van een aantal inwoners. Aan de Sassenheimseweg werden door de gemeente een tweetal banen aangelegd die door LTV Berlicum werden gehuurd.
 
Bij de oprichting telde de vereniging 50 leden, waarvan nog enkele actief tennissen. De vereniging groeide gestaag. In 1970 telde de vereniging meer dan 200 leden. Inmiddels waren ook twee nieuwe gravelbanen gerealiseerd. Er was tevens een klein semi permanent paviljoen gebouwd, bestaande uit een kleine gezellige bar en eenvoudige kleedkamers. In het begin van de jaren zeventig groeide de vereniging langzaam. Toch werd toen de basis gelegd voor de versnelde groei in de daarop volgende jaren.
 
In 1983 werd in eigen beheer een mooi en gezellig paviljoen met goede kleedaccommodatie gerealiseerd 
In de tweede helft van de zeventiger jaren groeide de vereniging in snel tempo door tot meer dan 400 leden in 1980. Het grotere aantal leden rechtvaardigde een uitbreiding van de tennisfaciliteiten. Er werd verlichting aangelegd bij de banen 3 en 4. In 1982 werden de banen 5 en 6 aangelegd inclusief verlichting.
 
Het aantal leden nam weer toe, waardoor de uitbreiding van weer 2 banen gewenst was. De banen 7 en 8 werden in 1984 in gebruik genomen. De banen 7 en 8 werden in 1990 voorzien van kunstlicht en tevens werd het paviljoen uitgebreid met een bestuurskamer.
 
In 1995 werd na een lange en grondige discussie besloten het tennispark te verplaatsen naar het Sportpark "De Brand". Daar werd een tenniscomplex gerealiseerd bestaande uit tien buitenbanen, een tennishal, twee minioren banen en vier tennismuren.
 
Het geheel werd tevens geprivatiseerd. Teneinde een goede exploitatie en spreiding van risico te verzekeren werd na ampel beraad besloten dat een stichting naast de bestaande vereniging de beste garantie bood voor een goede toekomstige exploitatie.
 
De Stichting Tennissport Berlicum werd toen opgericht. Het bestuur van de Stichting Tennissport Berlicum bestaat uit leden van LTV Berlicum maar voert een zakelijk en onafhankelijk beleid van de vereniging. Dit wil evenwel niet zeggen dat er geen overleg plaats vindt tussen de vereniging en de Stichting. In tegendeel regelmatig vindt er in een goede sfeer overleg plaats in het belang van de tennissport in Berlicum.
 
L.T.V. Berlicum is uitgegroeid tot een bloeiende vereniging op sportief, recreatief en prestatief gebied. In 2014 vierde L.T.V. Berlicum haar 50 jarig jubileum.
 
In 2021 werd besloten tot de aanleg van 7 padelbanen, de eerste 4 werden in 2022 gerealiseerd en begin 2023 volgde snel daarop banen 5, 6 en 7. Dit maakt dat de vereniging nu 4 tennis binnenbanen, 8 tennis buitenbanen en 7 buiten padelbanen heeft. 
 
Tegenwoordig telt de vereniging ruim 1500 leden, 150 actieve vrijwilligers die in een groot aantal commissies allerlei activiteiten regelen, 6 ereleden en 23 leden van verdienste.