Padel LTV Berlicum

Samen met vrouwenvoetbal is padel de snelst groeiende sport in Nederland en enorm leuk voor spelers van alle leeftijden. Steeds meer mensen ontdekken hoe leuk padel is en raken verslaafd. Padel is een klassieke racketsport dat lijkt op een combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in teams van 2 tegen 2 op een baan van 10m x 20m op kunstgras, in een sportkooi met glazen wanden en gedeeltelijk hekwerk. Het gebruik van de wanden rondom de baan geeft het spel een extra dimensie. De wanden maken dat een ogenschijnlijk onhaalbare bal alsnog haalbaar is.  Op dit moment zijn er al ruim 500 padelbanen op 200 verschillende locaties, binnenkort dus ook in Berlicum.

Op de ALV van 27 mei 2021 is akkoord gegeven voor de aanleg van padelbanen binnen LTV Berlicum. Een intensief proces is toen gestart wat er toe heeft geleid dat uiteindelijk op vrijdag 5 november door Stichting Tennissport Berlicum een opdracht is verstrekt aan World Padel BV voor de aanleg van 4 padelbanen op tennisbaan 1 en 2.

World Padel zal binnenkort starten met de ontmanteling van tennisbaan 1 en 2. Daarna wordt het grondwerk gedaan voor het aanbrengen van de schuimbetononderlaag en de ringfundering. Als dit gereed is worden de panoramische padelkooien geplaatst en het kunstgras aangebracht. Voor dit uitvoeringsproces is maximaal 4 maanden gepland. Hierin is ook meegenomen dat door slechte weeromstandigheden niet kan worden gewerkt. Begin maart 2022 kunnen we dus starten met Padel bij LTV Berlicum!

Op dit moment is de werkgroep implementatie padel ook druk bezig met de voorbereidingen die nodig zijn padel binnen onze vereniging te implementeren. Zij onderzoeken onder andere de mogelijkheden voor padeltrainingen en padelcompetitie. De mening van de leden wordt hierbij ook opgevraagd en meegenomen.

We zullen jullie komende maanden blijven informeren. Houd het park en de nieuwsbrief dus in de gaten voor de ontwikkelingen naar padel.

Vanaf maart 2022 gaan we van start, naast tennis ook padel bij LTV Berlicum!

Ben je nog geen lid en mocht je interesse gewekt zijn voor dit leuke spel, meld je aan bij LTV Berlicum. Heb je nog aanvullende vragen en/of opmerkingen, stuur een email naar [email protected]