Lief & leed

LTV Berlicum wil haar leden niet alleen op een sportieve manier ondersteunen maar ook meeleven en aandacht geven aan het lief en leed dat eenieder meemaakt. Lief en leed komt in vele vormen voor en aandacht kan op verschillende manieren worden gegeven. Om hier zo consequent als mogelijk in te zijn en blijven, hebben we als bestuur een kader opgesteld. Zie hiervoor onderaan het document 'Lief en Leed LTV Berlicum.

In het kader is aangegeven hoe wij als LTV Berlicum willen omgaan met gebeurtenissen in het kader van 'Lief & Leed'. Uitgangspunt is geweest dat passende aandacht belangrijker is dan de geldelijke waarde ervan. Het beleid geeft richting aan acties namens de vereniging ten aanzien van haar leden en andere betrokkenen. 
Voor een goede uitvoering van dit kader kunnen we niet zonder de input van onze leden! Als je denkt dat we iemand moeten feliciteren of dat we een hart onder de riem moeten steken als vereniging, schroom niet ons in te lichten via [email protected]

Lief en Leed LTV Berlicum.docx (1).pdf