Trainingsreglement


LTV Berlicum biedt haar leden de mogelijkheid om gedurende de zomer- en winterperiode training te volgen van gediplomeerde tennistrainers. Om deze trainingen in goede banen te kunnen leiden hebben we enkele spelregels op papier gezet.


1. Om zoveel mogelijk leden de gelegenheid te bieden training te volgen, gaan we uit van 8 senioren per groep. Soms kunnen we volstaan met een kleinere groep, dus van 6 á 7 leden. Uiteraard zijn de kosten per persoon voor een groep van 8 lager dan voor een groep van 6 á 7.
2. De trainingstijden tussen 19.30 uur en 21.30 uur zijn het meest geliefd. Met de indeling houden wij er dan ook rekening mee dat niet steeds dezelfde leden op deze tijden aan bod komen. Leden die al enkele seizoenen op dezelfde tijd en/of dag getraind hebben, kunnen
hieraan dan ook geen rechten ontlenen.
3. Bij langdurige afwezigheid gedurende een trainingscyclus vanwege blessures etc, wordt dit gecompenseerd op basis van de 50/50 regel. Voorbeeld: als er 6 lessen gemist zijn, worden er 3 gecompenseerd in een volgende cyclus en komen er 3 voor eigen rekening. Er wordt nooit geld gerestitueerd.
4. Indien een lid vanwege een (langdurige) blessure enige tijd niet kan trainen, wordt hij/zij geacht dit zelf door te geven aan de trainingscoördinator ([email protected]). Hij zal de bij punt 3 vermeldde procedure administratief verwerken.
5. Indien je een keertje verhinderd bent om te trainen, is het niet de bedoeling dat je zelf voor een invaller gaat zorgen. De gemiste training kan in overleg met de trainer vaak op een ander tijdstip ingehaald worden. De trainers zorgen voor een evenwichtige trainingsopbouw gedurende de cyclus van 18 lessen. Als er regelmatig nieuwe spelers voor één keertje mee gaan doen, komt dit de kwaliteit van de trainingen niet ten goede.
6. Een training duurt één uur, waarvan 50 minuten les.
7. Wij proberen altijd iedereen zoveel mogelijk in te delen op een moment dat hij/zij zich als ‘beschikbaar’ heeft opgegeven. Indien iemand zich (na bekendmaking van de indeling) alsnog wil terugtrekken terwijl het moment van indeling daar geen aanleiding toe geeft, kunnen er administratiekosten in rekening gebracht worden.
8. Mochten er trainingen komen te vervallen vanwege de weersomstandigheden dan komt de eerste training voor rekening van de cursist. De rest van de uitgevallen trainingen wordt na de cyclus ingehaald.
9. Na 3 weken training wordt de groepsindeling opnieuw bekeken. Indien blijkt dat er groepen zijn die niet evenwichtig zijn qua speelsterkte, behouden wij ons het recht voor om de samenstelling van deze groepen te wijzigen.
10. Mocht je na deze 3 weken nog op een moment ingedeeld staan waarop je op je inschrijfformulier had aangegeven niet beschikbaar te zijn, dan bestaat de mogelijkheid om alsnog af te zien van de zomer/wintertraining, en worden alleen de tot dan genoten lessen in rekening gebracht.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

073-5032271

Sportpark De Brand

Groenstraat 14/B
5258 TH Berlicum