Reglementen

Klik hier voor de concept notulen van de ALV van mei 2023.
 
In de bijlagen vindt u ook alle reglementen van LTV Berlicum:
 
- Reglementen van Orde per mei 2022
- Huishoudelijk reglement per mei 2022
- Statuten LTV Berlicum december 2021
 
 
 
 
 

Statuten LTV Berlicum.pdf Regl van Orde 2022.pdf HH reglement 2022.pdf