Reglementen

 
In de bijlagen vindt u alle reglementen van LTV Berlicum.
 
In het eerste document staan:
  • reglement van orde 2018
  • reglement voor B-lidmaatschap 2016
  • reglement 'verlenging' van het juniorenlidmaatschap 2016
  • reglement voor wachtlijstleden 2016
Laatste update: december 2018 (A.L.V.)  
 
De tweede download bevat het huishoudelijk reglement 2018.
 
Laatste update: december 2018 (A.L.V.)
 
Download bestanden
- Reglementen van Orde 2018 per december 2018
- Huishoudelijk reglement per december 2018
 
U vindt in de bijlagen ook de statuten van LTV Berlicum.
 
Download bestanden
- Statuten LTV Berlicum december 2021

Reglementen van Orde etc. laatst gewijzigd 12-2018.docx Huishoudelijk reglement 20181203.docx Statuten LTV Berlicum.pdf