Ledenadministratie

LET OP:
Per 11 september 2023 geldt een ledenstop voor inwoners buiten Berlicum en Middelrode. Bent u níet woonachtig in postcodegebied 5258, kunt u zich dus nu niet aanmelden. Wel kunt u in dat geval een email sturen aan [email protected] als u interesse heeft op de wachtlijst geplaatst te worden.
 
Voor inwoners uit Berlicum en Middelrode geldt deze ledenstop niet.
 
Lid worden
U kunt op het kopje 'lid worden' klikken om u aan te melden bij de ledenadministratie ([email protected]).
 
Onderstaande tarieven gelden enkel voor de contributie, voor het volgen van trainingen gelden aangepaste tarieven.
Junioren: € 72,50
Volwassenen: € 175,00
Inschrijfgeld: € 20,00
 
Zomer- en/of winterlidmaatschap
Het is voor leden van andere sportverenigingen in de gemeente Sint-Michielsgestel mogelijk om voor een Zomer- en/of Winterlidmaatschap in aanmerking te komen. Hiervoor dient men aantoonbaar lid te zijn van een andere sportvereniging in Sint-Michielsgestel en mag men in de voorafgaande 2 kalenderjaren geen A-lid zijn geweest van LTV Berlicum.
 
De tarieven voor dit lidmaatschap zijn als volgt:
Winterlidmaatschap € 55,00 (inclusief eenmalig bijdrage lidmaatschap KNLTB van € 20,00)
Zomerlidmaatschap € 55,00 (inclusief eenmalig bijdrage lidmaatschap KNLTB van € 20,00)
 
Indien men voor een zomer- én winterlidmaatschap kiest, bedraagt de contributie € 90,--. (inclusief eenmalig bijdrage lidmaatschap KNLTB van € 20,00)
 
Opgeven voor dit lidmaatschap geschiedt via de ledenadministratie:  [email protected]
 
Lidmaatschap opzeggen
De regeling omtrent de opzegging van het lidmaatschap is opgenomen in artikel 6 lid 2 van de statuten en artikel 5 van het huishoudelijk reglement van de vereniging. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Dit betekent voor 1 december van ieder jaar.
 
U dient uw lidmaatschap bij voorkeur per mail op te zeggen bij onze ledenadministratie: [email protected]
 
Informatie nieuwe leden
In onderstaand document 'presentatie informatiebijeenkomst' vind je meer informatie over tennis en padel op onze vereniging, enkele 'huisregels', informatie over competitie, toernooien en trainingen. 

Presentatie informatiebijeenkomst 2023.pdf