Ruimte voor vernieuwing gaat door naar Fase 2!

De eerste fase van de vernieuwing van het buitenterrein is nagenoeg geheel afgerond. Het terras is compleet vernieuwd, inclusief het meubilair, en de groenvoorziening op het park is helemaal opnieuw aangeplant. Daarnaast zijn de 1ste vier padelbanen aangelegd en gereed om te bespelen. Een prachtige mijlpaal voor onze vereniging dat komend weekend dan ook feestelijk zal worden omlijst met activiteiten voor iedereen. 

In de tussentijd heeft het bestuur niet stilgezeten en is er goed nagedacht over de uitvoering van fase 2 (padelbanen 5 t/m 7 en de fietsenstalling), zoals opgenomen in de Toekomstvisie LTV Berlicum 2022-2025 en vastgelegd in de ALV van 27 mei 2021. 

De implementatie van padel binnen LTV Berlicum krijgt steeds meer vorm en heeft al geresulteerd in Proef-Padellessen waarvan de inschrijving volloopt, grote animo voor padeltrainingen, competitieteams op vrijdag, zaterdag en zondag voor de voorjaars- en zomercompetitie en aanmelding van nieuwe leden. 

Daarnaast hebben wij als bestuur afgelopen maanden de ontwikkelingen van padel in de regio goed in de gaten gehouden en beoordeeld, de uitkomsten van de enquête vertaald naar de behoefte van de vereniging, alle financiële aspecten afgewogen, onder andere ook de huidige financieringsmogelijkheden en extreme stijging van materiaalprijzen, de optimalisatie van de totale baanbezetting van zowel de tennisbanen als padelbanen tegen het licht gehouden en de optimale periode in het jaar voor de aanleg van fase 2 vastgesteld. 

Dit alles heeft geresulteerd in het besluit van het bestuur om direct aansluitend aan fase 1 de volgende fase van ons plan ter vernieuwing van het buitenterrein uit te gaan voeren. De bedoeling is om begin april, nadat alle offertes akkoord zijn bevonden, de aannemers opdracht te gaan verlenen voor de aanleg van padelbanen 5 t/m 7 en de aanleg van de fietsenstalling. Fase 2 moet dan deze zomer al gereed zijn. 

Voor de financiering van fase 2 zal mede een obligatielening worden uitgeschreven. Hiervoor is een prospectus opgesteld en de inschrijving voor de LTVB-obligaties start op 2 april en sluit op 1 juli. We streven er naar om in totaal €120.000 middels deze LTVB-obligaties te gaan financieren. 

Komende zomer zullen wij in Berlicum dan een fantastisch modern tennis- en padelpark hebben, waar onze huidige en nieuwe leden trots op kunnen zijn en iedereen met heel veel plezier kan tennissen en/of padellen. Na afloop kan iedereen op het nieuwe terras of in het opgefriste paviljoen gaan genieten van een drankje en een hapje. 
LTV Berlicum is er voor iedereen!

Lees de prospectus voor meer informatie en schrijf je bij interesse middels het inschrijfformulier direct in. 

Prospectus en inschrijfformulier obligatie LTVB.pdf