VOG

Verplichte VOG voor vrijwilligers die met jeugd werken

Op de ALV van 25 juni 2020 is besloten om alle vrijwilligers, die met jeugdleden tot 18 jaar werken, verplicht een VOG te laten overleggen.VOG staat voor Verklaring Omtrent het Gedrag. Indien een lid geen VOG overlegt, kan deze niet met onze jeugdleden werken.  

De uitvoering belegt het bestuur bij een vrijwilliger. Zij zal tenminste jaarlijks verslag uitbrengen aan het bestuur. Zij houdt een deugdelijke administratie bij, die steeds up to date wordt gehouden.  

Betreffende vrijwilligers zullen in het najaar van 2020 benaderd worden door de vrijwilliger om de VOG aan te leveren. Een instructie is dan beschikbaar. Het aanvragen van een VOG is gratis voor onze vrijwilligers. 

VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie, waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van die persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, zoals het werken met minderjarigen bij een sportvereniging.
Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag. Het wordt sportverenigingen aangeraden om de (beoogde) vrijwilligers die met kwetsbare mensen (gaan) werken te laten screenen op hun verleden. Als uit de screening blijkt dat bijvoorbeeld een begeleider in het verleden veroordeeld is voor seksueel misbruik, dan wordt de VOG niet aan hem of haar verstrekt vanwege het verhoogde risico op herhaling.
Door VOG’s te laten overleggen geeft de vereniging aan de leden, ouders van leden en vrijwilligers het signaal af sociale veiligheid belangrijk te vinden en hiervoor haar verantwoordelijkheid te nemen. Klik deze link aan voor meer informatie over de VOG. (bron NOC*NSF)