Training junioren

 

LTV Berlicum biedt haar leden de mogelijkheid om gedurende de zomer- en winterperiode training te volgen van gediplomeerde tennistrainers. Op deze pagina stellen onze trainers zich voor. Onderaan de pagina vind je het trainingsreglement. 

Trainers

Mike Vorstenbosch

Hoi mensen,

De meesten zullen mij wel kennen, maar mijn naam is Mike Vorstenbosch(36). Ik ben hoofdtrainer bij onze mooie vereniging LTV Berlicum. Dat doe ik al 6,5 jaar en ik doe het nog steeds met veel plezier. Ik geef training aan onze selectiegroepen en senioren recreanten. Ik kom uit Berlicum en ik heb in m’n jeugd ook altijd bij LTV Berlicum gespeeld. Ik heb veel getennist en het uiteindelijk geschopt tot niveau 2. Ook heb ik mijn KNLTB A en B licentie behaald. Tussen m’n 20e en 29e heb ik bij verschillende verenigingen en tennisscholen training gegeven. In eerste instantie voornamelijk op recreatief niveau maar dat werd al vrij snel meer de prestatieve kant. Uiteindelijk met goede spelers en goede jeugdspelers gewerkt.

In 2011 vroeg m’n eigen cluppie LTV Berlicum of ik interesse had om hoofdtrainer te worden. Het begon meteen te kriebelen en na een goed gesprek waaruit bleek dat de club en ik dezelfde ideeën hadden met name met betrekking op om de prestatieve kant van LTV Berlicum weer op de kaart te zetten was het snel rond. In 6 jaar tijd hebben we het opgebouwd naar een selectie waarin veel van onze spelers bij de betere jeugd van Brabant in hun leeftijd horen en zelfs een speler die de Nederlandse jeugdkampioenschappen heeft gehaald. Ook hebben we in 2013 een stedenteam opgezet wat nu zelfs al in de eredivisie speelt. Laat het duidelijk zijn dat niet alleen de selectiespelers belangrijk zijn. Onze recreatieve jeugd en senioren recreanten zijn ook belangrijk. Met 1200 leden is onze club een van de grootste van Brabant en een paar jaar geleden waren we de tweede club van Brabant qua hoeveelheid jeugd. Het is belangrijk dat we ook op dat gebied eraan blijven trekken om dat zo te houden. Daarom ben ik zeer blij met de goede samenwerking met mijn collega-trainer Esri Smulders en onze trainingscoordinator Eric van Zoggel.

Ik hoop jullie snel op de club te zien en hopelijk mag Esri of ik u ook eens aan het werk zetten.;)

Groeten Mike


Esri Smulders

Hallo tennisliefhebbers,  

Hierbij wil ik mezelf even kort voorstellen. Ik ben Esri Smulders (24 jaar). Ik tennis al vanaf mijn 6e bij LTV Berlicum. In mijn jeugd heb ik veel getraind en daarbij verschillende competities gespeeld. De laatste jaren speel ik in het eerste heren team op zaterdag. 

Ik heb het CIOS in Arnhem gedaan waar ik de opleiding tot tennisleraar heb gekozen, dit is iets wat ik al van kleins af aan wilde. Via TV Zijtaart en LTV Nuland ben ik gevraagd om op mijn eigen club LTV Berlicum aan de slag te gaan!  

Ik kijk er met veel plezier en enthousiasme naar uit om met jullie aan de slag te gaan, zowel op als naast de baan!  

Met sportieve groet,  

Esri Smulders 


T
rainingsreglement

LTV Berlicum biedt haar leden de mogelijkheid om gedurende de zomer- en winterperiode training te volgen van gediplomeerde tennistrainers. Om deze trainingen in goede banen te leiden zijn enkele spelregels op papier gezet:

1. Om zoveel mogelijk leden de gelegenheid te bieden training te volgen, gaan we uit van 8 senioren per groep. Soms kunnen we volstaan met een kleinere groep, dus van 6 á 7 leden. Uiteraard zijn de kosten per persoon voor een groep van 8 lager dan voor een groep van 6 á 7.

2. De trainingstijden tussen 19.30 uur en 21.30 uur zijn het meest geliefd. Met de indeling houden wij er dan ook rekening mee dat niet steeds dezelfde leden op deze tijden aan bod komen. Leden die al enkele seizoenen op dezelfde tijd en/of dag getraind hebben, kunnen
hieraan dan ook geen rechten ontlenen.

3. Bij langdurige afwezigheid gedurende een trainingscyclus vanwege blessures etc, wordt dit gecompenseerd op basis van de 50/50 regel. Voorbeeld: als er 6 lessen gemist zijn, worden er 3 gecompenseerd in een volgende cyclus en komen er 3 voor eigen rekening. Er wordt nooit geld gerestitueerd.

4. Indien een lid vanwege een (langdurige) blessure enige tijd niet kan trainen, wordt hij/zij geacht dit zelf door te geven aan de trainingscoördinator ([email protected] ). Hij zal de bij punt 3 vermeldde procedure administratief verwerken.

5. Indien je een keertje verhinderd bent om te trainen, is het niet de bedoeling dat je zelf voor een invaller gaat zorgen. De gemiste training kan in overleg met de trainer vaak op een ander tijdstip ingehaald worden. De trainers zorgen voor een evenwichtige trainingsopbouw gedurende de cyclus van 18 lessen. Als er regelmatig nieuwe spelers voor één keertje mee gaan doen, komt dit de kwaliteit van de trainingen niet ten goede.

6. Een training duurt één uur, waarvan 50 minuten les.

7. Wij proberen altijd iedereen zoveel mogelijk in te delen op een moment dat hij/zij zich als ‘beschikbaar’ heeft opgegeven. Indien iemand zich (na bekendmaking van de indeling) alsnog wil terugtrekken terwijl het moment van indeling daar geen aanleiding toe geeft, kunnen er administratiekosten in rekening gebracht worden.

8. Mochten er trainingen komen te vervallen vanwege de weersomstandigheden dan komt de eerste training voor rekening van de cursist. De rest van de uitgevallen trainingen wordt na de cyclus ingehaald.

9. Na 3 weken training wordt de groepsindeling opnieuw bekeken. Indien blijkt dat er groepen zijn die niet evenwichtig zijn qua speelsterkte, behouden wij ons het recht voor om de samenstelling van deze groepen te wijzigen.

10. Mocht je na deze 3 weken nog op een moment ingedeeld staan waarop je op je inschrijfformulier had aangegeven niet beschikbaar te zijn, dan bestaat de mogelijkheid om alsnog af te zien van de zomer/wintertraining, en worden alleen de tot dan genoten lessen in rekening gebracht.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

073-5032271

Sportpark De Brand

Groenstraat 14/B
5258 TH Berlicum
Nederland