Kort verslag ALV december 2018

01 januari 2019


Op 3 december 2018 vond de ALV plaats. 
 
In de bijlagen vindt u nogmaals de stukken aangaande deze ALV. Hieronder volgen de belangrijkste punten uit deze vergadering:
 
 • Openingswoord voorzitter.
  • Zie bijlage voor het gehele openingswoord. 
   • Dankzij bestuurlijke eenheid STB en LTV Berlicum zal voorzitter Robert Maasdijk in december 2019 zijn taak als voorzitter van LTVB voortijdig neerleggen. Robert zal dan zitting nemen in het bestuur van STB.
   • Het bestuur zal door historische ontwikkeling tussen STB en LTVB uitbreiden naar 7 bestuursleden. Nieuwe kandidaten zullen dan hopelijk ook in de voorjaarsvergadering aangedragen worden. 
   • De samenwerking met Olga Kalyuzhnaya voor behoud van topptalent is verder invulling gegeven. Mede hierdoor zijn er in de najaarscompetitie van de 10 jeugdteams maar liefst 5 teams kampioen geworden en 2 teams tweede.
   • Er is vooruitgang geboekt op het vlak van communicatie maar er is nog steeds ruimte voor verbetering. Afgelopen maand kampte KNLTB.Club met een cyberaanval waardoor e.e.a. uit de lucht was gehaald. 
   • Met verlaten van EMTÉ als hoofdsponsor en het niet op willen vullen door COOP zoeken we een nieuwe hoofdsponsor.
   • Na een dalend ledental de afgelopen jaren, hebben we nu met een opleving te maken en hebben we inmiddels weer meer dan 1200 leden.
   • Direct na het kersttoernooi wordt het tapijt in de hal vervangen. Hiervoor is gekozen omdat we bij latere vervanging zo'n € 20.000,- zouden mislopen.
     
 • Bestuurlijke eenheid Stichting Tennissport Berlicum en LTV Berlicum.
  • Met ingang van 1 januari 2019 zullen de bestuursleden van Stichting Tennissport Berlicum (STB) hun taken als bestuurslid van de Stichting neerleggen. Bestuursleden van LTV Berlicum zullen dan de taken van de bestuursleden van STB overnemen. Tevens is er besloten om naast de Stichting Tennissport Berlicum (STB) nog een stichting op te richten te weten Stichting Exploitatie Tennispaviljoen (SET) waarin alle activiteiten mbt de bar-, paviljoenactiviteiten en personeel worden opgenomen. Het bestuur heeft zowel juridisch als fiscaal eea laten toetsen. 

   Voor meer duidelijkheid kunt u het bestand betreffende de herstructurering in de bijlage bekijken. 

 •  Begroting 2019.
  • Penningmeester licht begroting 2019 toe en bedankt alle sponsoren die LTV Berlicum een warm hart toedragen. De begroting van 2020 wordt niet besproken vanwege de huidige ontwikkelingen binnen de vereniging. 

   Begroting 2019 is goedgekeurd. 

 •  Kascommissie. 
  • Leo van den Boom en Bart Spierings vormen de huidige kascontrolecommissie. Omdat Leo na de ALV van 2019 aftredend is, stelt het bestuur Geert Arts voor als reserve kascommissielid.

   Leden gaven goedkeuring voor Geert Arts als reserve kascommissielid. 

 • Jaarkalender.
  • Samen met de leden is de jaarkalender voor 2019 vastgesteld na enkele door te voeren wijzigingen.

   Clubkampioenschappen: deze zijn naar voren gehaald vanwege de najaarscompetitie en de masters die gelijktijdig vielen.

 • Beleidsvoornemen: LTV Berlicum op weg naar een rookvrije generatie.
  • Het bestuur van LTV Berlicum is voornemens om met ingang van 1 januari 2019 aan te sluiten bij “Op weg naar een rookvrije generatie”, hierdoor zou er op het gehele tennispark niet meer gerookt mogen worden.

   Na discussie en stemming is er door de leden aangenomen om roken niet meer toe te staan tussen de banen en niet op het terras maar elders op het park te weten niet direct bij de ingang.

 • Reglementswijziging: Huishoudelijk Reglement.
  • Huidig reglement: Artikel 2

   Conform artikel 4 lid 1 en 2 van de statuten kent de vereniging seniorleden.
   ….
   C-leden zijn leden van LTV Berlicum welke alleen van de binnenbanen gebruik mogen maken.
   ...

   Voorstel reglement: Artikel 2

   Conform artikel 4 lid 1 en 2 van de statuten kent de vereniging seniorleden.

   C-leden zijn leden van LTV Berlicum welke alleen van de binnenbanen gebruik mogen maken. C-leden zijn tevens niet actieve leden die officieel zitting hebben in een commissie die en activiteit voor de vereniging organiseren.
   ...
   C-leden die actief zijn als vrijwilliger in commissie, krijgen in plaats van adviserende stem een beslissende stem. 

   Contributie voor C-leden bedraagt € 27,50 maar men heeft de mogelijkheid om verzoek in te dienen bij bestuur tot restitutie.

   Voorstel aangenomen.

 • Reglementswijziging: Reglement van Orde
  • Huidig reglement: Art 11

   Tijdens de vrijdagavond, zaterdag en zondag KNLTB voorjaarscompetitie zullen, indien noodzakelijk, alle buitenbanen beschikbaar worden gesteld voor deze competitie of voor trainingen. In beginsel zullen voor de recreanten 2 binnenbanen beschikbaar zijn, voor zover deze niet verhuurd of voor trainingen in gebruik zijn. Tijdens elk intern of extern toernooi, behoudens Clubkampioenschappen en Oremans open toernooi, zullen 2 recreantenbanen beschikbaar zijn.

   Voorstel reglement: Art 11

   Tijdens de vrijdagavond, zaterdag en zondag KNLTB voorjaarscompetitie zullen, indien noodzakelijk, alle buitenbanen beschikbaar worden gesteld voor deze competitie of voor trainingen. In beginsel zullen voor de recreanten 2 binnenbanen beschikbaar zijn, voor zover deze niet verhuurd of voor trainingen in gebruik zijn. Tijdens elk intern of extern toernooi, behoudens Clubkampioenschappen, OBBJT, 45+ en Oremans open toernooi, zullen 2 recreantenbanen beschikbaar zijn. Recreanten kunnen zich bij genoemde 4 evenementen voor de eerste vrije baan vervoegen bij de organisatietafel.

   Na stemming is voorstel aangenomen met toevoeging van open jeugdtoernooien.

 • Rondvraag.
  • Commissies krijgen uiterlijk begin 2019 instructies rondom het AVG-beleid.
  • Het is op dit moment verantwoord om tapijt te vervangen zonder het dak te vervangen. Er zal een reparatie aan het dak gebeuren zodra het weer het toelaat.
  • In de hal is gekozen voor hetzelfde tapijt maar kwalitatief iets anders. Er is gekozen voor dezelfde kleurstelling en een extra laag onder het tapijt voor extra demping.
Herstructurering LTVB en STB Openingswoord ALV 3 december 2018 Jaarverslag 2017 LTV Berlicum Agenda ALV 3 december 2018 Jaarkalender 2019 LTV Berlicum concept

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 73 503 2271

Sportpark De Brand

Groenstraat 14B
5258 TH Berlicum