Kort verslag ALV 30-05-2018

12 juni 2018


De ALV op 30 mei 2018 werd bezocht door zo´n 35 leden van LTV Berlicum. Hieronder staan kort enkele besproken punten weergeven:

 • Openingswoord voorzitter Robert van Maasdijk
  • Oproep aan leden om hun opgegeven e-mailadres te controleren en eventuele wijzigingen door te geven aan het secretariaat.
  • Digitale communicatie evenals het gebruik van het afhangbord verloopt nog niet geheel naar wens en is nog niet even gebruiksvriendelijk. Echter is LTV Berlicum hierin gedeeltelijk afhankelijk van derden. Hopelijk worden we zo snel mogelijk van hierboven genoemde voorzien door LISA en de KNLTB.
  • Privacywetgeving is ook veranderd voor de vereniging. De afgelopen tijd heeft het bestuur zich sterk gemaakt om zich hierin te verdiepen. Alle commissies ontvangen binnenkort uitgebreide informatie wat deze wetgeving voor hen inhoudt. Ook is er een nieuwe privacy- en cookiestatement van LTV Berlicum, voor iedereen te lezen op de website. 
  • Uitnodiging aan alle leden die geïnteresseerd zijn in het eventueel vervullen van uitvoerende vrijwilligers- en/of bestuurlijke taken voor de Speeddate op 23 juni. Hierover leest u meer in de nieuwsbrief van juni.
  • Ook werd er stilgestaan bij het overlijden van Jan van der Heijden die helaas na vele jaren lidmaatschap niet meer onder ons is.
 • Bestuurslid Henri Smulders presenteerde de uitkomsten van het ledentevredenheidsonderzoek. In de nieuwsbrief van juni leest u hierover meer.
 • De notulen van de ALV in december 2017 werden na een kleine tekstuele aanpassing goedgekeurd.
 • Het inhoudelijk jaarverslag 2017 werd vastgesteld. 
 • Het financieel jaarverslag is na goedkeuring van de kascommissie, bestaande uit Paul Schoof en Leo van den Boom, en de leden vastgesteld. Er waren geen bijzonderheden te noemen betreffende het financieel jaarverslag. 
 • Bestuursverkiezing
  • Monique van Os trad af als bestuurslid Technische Zaken. Zij werd hartelijk bedankt voor haar inzet de afgelopen jaren en ontving een bos bloemen en een kadobon.
  • Wendy Nieudorp werd aangenomen als nieuw bestuurslid Technische Zaken.
  • Henri Smulders en Robert Maasdijk waren beiden herkiesbaar en werden beiden herkozen. Robert gaat hiermee zijn laatste termijn als bestuurslid in. 
 • Beleidsvoornemen
  • Er werd gediscussieerd over een zomer- en winterlidmaatschap met de leden.
  • Doelstelling van het lidmaatschap: een nieuwe doelgroep aanboren om kennis te maken met tennis in de hoop dat het uiteindelijk zal leiden tot lidmaatschap van de vereniging.
  • Uitgangspunt: het moeten leden zijn van andere sportverenigingen binnen Sint-Michielsgestel (lidmaatschap moet worden aangetoond), die tijdens een competitieloze periode actief kunnen blijven sporten om hun conditie op peil te houden, actief bezig te zijn en kennis te maken met onze sport.
  • Indien een lid van LTV zijn lidmaatschap opzegt, komt hij de eerste 2 jaar niet in aanmerking voor zomer-/winterlidmaatschap.
  • Periode: maximaal 3 maanden van 1 juni t/m 31 augustus en van 1 december t/m 28/29 februari.
  • Kosten: eenmalig € 20 per jaar (bijdrage lidmaatschap KNLTB) en daarna per 3 maanden € 33, lidmaatschap alleen mogelijk gedurende volledige 3 maanden, dus niet in maandelijkse termijnen te betalen. Men betaalt dus voor 3 maanden in 1 keer € 53. Overigens worden de tarieven jaarlijks vastgesteld tijdens het vaststellen van de begroting. In deze periode zijn ze volwaardig lid en kunnen dan ook gebruik maken van de banen. Het lidmaatschap eindigt automatisch na afloop van genoemde periode zonder dat opzegging vereist is.
  • Tijdens de discussie werd toegezegd dat het zomer en/of winter lidmaatschap in de najaars ALV van 2019 zal worden geëvalueerd. 
  • Uiteindelijk stemde de ALV voor introductie van het lidmaatschap.
 • Reglementswijzigingen
  • Het reglementswijziging voorstel in artikel 2 van het Huishoudelijk reglement werd aangenomen tbv de introductie en/of het winterlidmaatschap. 
  • Het reglementswijziging voorstel in artikel 15 én 22 van het Reglement van orde 2017 werden aangenomen tbv bespeelbaarheid banen. 
De volledige notulen zullen tzt op de website worden geplaatst. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 73 503 2271

Sportpark De Brand

Groenstraat 14B
5258 TH Berlicum