Inning contributiegelden

13 februari 2019


Binnenkort factureren en incasseren wij de contributie voor het seizoen 2019. Hiervoor ontvangt u binnenkort een e-mail van KNLTB.Collect. Misschien heeft u deze mail al ontvangen. De contributie wordt net als voorgaande jaren geïncasseerd.

Mocht u deze dagen geen e-mail van KNLTB.Collect ontvangen dan vernemen wij dat graag. 

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de penningmeester.

Nieuwscategorieën