Contributie 2018 + aanvullende toelichting

24 februari 2018


Beste clublid,

Binnenkort wordt de contributie voor het seizoen 2018 gefactureerd en geïncasseerd. Hiervoor ontvangt u binnenkort, of heeft u onlangs, via de mail een factuur ontvangen. De contributie wordt net als voorgaande jaren geïncasseerd.
 
Voor de inning van de contributie zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met KNLTB.Collect. In het verleden heeft u al een machtiging afgegeven aan LTV Berlicum. KNLTB.Collect zal namens LTV Berlicum naar ieder lid een e-mail, SMS of brief verzenden met het verzoek de contributie te voldoen. In het e-mailbericht van KNLTB.Collect  is een link opgenomen om de incassomachtiging te bevestigen. Hierbij wordt tevens gevraagd uw telefoonnummer te gecontroleerd.

Op de factuur voor het seizoen 2018 staat een betaaltermijn van een dag. Nadat u akkoord heeft gegeven, gaat KNLTB.Collect de incasso aanbieden aan de bank. Dus de betaaltermijn zal rond de drie dagen liggen. In de toekomst gaan wij voor de inning een termijn hanteren van minimaal 3 dagen.

Laat even weten als u nog geen factuur heeft ontvangen voor het seizoen 2018. De contributie 2018 en eventuele openstaande (trainings)gelden dienen ontvangen te zijn voordat wij de nieuwe ledenpas voor het seizoen 2018 verstrekken (medio eind maart).

Aanvulling 4 maart 2018: U kunt bij de incasso-mail van KNLTB.Collect een voorkeursdatum opgeven voor de incasso. Eventuele vragen over de facturen kunt u dan eveneens via deze mail, voorafgaand aan de inning, stellen. De incasso volgt enkele dagen na de opgegeven voorkeursdatum. Al u de incasso niet heeft bevestigd, ontvangt u een herinnering. Mocht u al gereageerd hebben op de eerste mail en toch een herinnering ontvangen, dan kunt u deze mail als niet verzonden beschouwen.
Mocht u geen e-mail hebben ontvangen en/of geen keuze hebben gemaakt, dan worden deze facturen (net als voorheen) zelfstandig geïncasseerd. Deze incasso's zijn dit weekend naar de betreffende banken verstuurd.

Voor vragen kunt u altijd contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

Penningmeester LTV Berlicum
Jeroen Smits

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

073-5032271

Sportpark De Brand

Groenstraat 14/B
5258 TH Berlicum
Nederland