Algemene Leden Vergadering 7 december 2020

23 november 2020


Het bestuur van L.T.V. Berlicum nodigt je uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) op maandag 7 december 2020 om 20.00uur. Vanwege de Corona-maatregelen zal de vergadering digitaal plaatsvinden.
 
Dat betekent dat de vergadering alleen is bij te wonen via MS Teams. Je kunt de vergadering dus niet lijfelijk bijwonen. Ook de bestuursleden zitten, in tegenstelling tot de ALV van juni 2020, niet bij elkaar.

Aanmelden verplicht
Om de vergadering in goede banen te leiden, moet je tenminste 5 dagen vóór de ALV aangemeld hebben, dus uiterlijk woensdag 2 december 2020. Ieder lid moet dat persoonlijk doen via een mail aan [email protected]. Een computer en internet-verbinding zijn noodzakelijk voor het bijwonen van de ALV. Verdere instructies volgen na aanmelding. Zonder tijdige aanmelding kun je niet deelnemen aan de vergadering.  

Gebruik banen
Tijdens de ALV zijn zowel de binnen- als de buitenbanen vanaf 20.00uur tot einde vergadering voor recreatief tennis gesloten, uitgezonderd de trainingen en structureel verhuur.
 
Klik op de onderstaande buttons voor:
  • De uitnodiging voor de ALV
  • De agenda van de ALV
  • De begroting 2021
  • De concept jaarkalender 2021
  • De concept notulen van de ALV 25 juni 2020

Uitnodiging ALV 7-12-2020.pdf Agenda ALV 7 december 2020 .pdf Begroting LTV Berlicum 2021.pdf jaarkalender 2021 concept.pdf Concept notulen ALV 25 juni 2020.pdf

Nieuwscategorieën