Ledenadministratie

 
Lid worden
Omdat voor inschrijving als lid van onze vereniging uw handtekening en een DIGITALE pasfoto vereist zijn, is het niet mogelijk om via deze website direct in te schrijven als lid van de vereniging. U kunt onderstaand het aanmeldingsformulier downloaden en printen. Onderstaande tarieven gelden enkel voor de contributie, voor het volgen van trainingen gelden aangepaste tarieven.
  • Junioren: € 62,50
  • Volwassenen: € 125,00
  • Inschrijfgeld: € 17,50
 
Zomer- en/of winterlidmaatschap
 
Het is voor leden van andere sportverenigingen in de gemeente Sint-Michielsgestel mogelijk om voor een Zomer- en/of Winterlidmaatschap in aanmerking te komen. Hiervoor dient men aantoonbaar lid te zijn van een andere sportvereniging in Sint-Michielsgestel en mag men in de voorafgaande 2 kalenderjaren geen A-lid zijn geweest van LTV Berlicum.

De tarieven voor dit lidmaatschap zijn als volgt:
  • Eenmalig € 20 per jaar (bijdrage lidmaatschap KNLTB)
  • Daarna per 3 maanden € 33, lidmaatschap alleen mogelijk gedurende volledige 3 maanden, dus niet in maandelijkse termijnen te betalen. Men betaald dus voor 3 maanden in 1 keer € 53 voor of een zomer- of een winterlidmaatschap.
  • Indien men voor een zomer- én winterlidmaatschap kiest bedraagt de jaarlijkse contributie € 86,-. 
Opgeven voor dit lidmaatschap geschiedt via de ledenadministratie: [email protected]
 
Lidmaatschap opzeggen
De regeling omtrent de opzegging van het lidmaatschap is opgenomen in artikel 6 lid 2 van de statuten en artikel 5 van het huishoudelijk reglement van de vereniging. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
U kunt uw lidmaatschap alleen schriftelijk opzeggen bij onze ledenadministratie:
 
Berti Veldt
De Kuiper 4
5258 MK Berlicum
 
Download bestanden