Gestelse Tennis Kampioenschappen 2020

Helaas vinden er dit jaar geen Gestelse Tennis Kampioenschappen plaats. 
Hopelijk in 2021 weer!

De commissie van de GTK